Zastępstwa w dniu 2019-09-23 poniedziałek
Anna Czubala
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TH(2) - 5B Ilona Dobrochowska za nieobecny oddział
2 3 TH(2) - 5B Ilona Dobrochowska złączenie grup
4 1 IHg(2) - 10B Renata Świderska za nieobecny oddział
5 1 IHp(2) - Małgorzata Kossak lekcja biblioteczna
6 1 EGg(1) - 2B Wioletta Marczek za nieobecny oddział
8 1 IHg(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Marek Żubryd
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 Wap - 12A Anna Spychalska za lekcje 2 z dnia 25.09.2019
5 1 Wg - 5B Agnieszka Oleszko za nieobecny oddział
7 1 Wg(1) - 2B Wioletta Marczek za nieobecny oddział
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN