W piątek 24 kwietnia 2015r. uczniowie Technikum ekonomicznego, Technikum informatycznego, Technikum górnictwa odkrywkowego w Zespole Szkół w Strzegomiu, po czteroletniej edukacji opuścili mury szkoły. Były to wzruszające chwile, nie tylko dla absolwentów, ale dla całej społeczności szkolnej.

Był to długi czas nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych, ale również czas rozwijania pasji, zainteresowań, pogłębiania przyjaźni i niekiedy pierwszych miłości. Uroczystą akademię rozpoczęły ciepłe słowa Pana Dyrektora Roberta Wójtowicza  skierowane do wszystkich tegorocznych absolwentów. Głos na uroczystości zabrał także przybyły gość ks. Prałat Marek Babuśka, życząc młodzieży dalszego wszechstronnego rozwoju na drodze osobistej, jak i zawodowej Następnie przyszedł czas na wręczenie nagród i wyróżnień dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w Zespole Szkół w Strzegomiu, wśród nich wymienić należy:

•    Karola Kostucha z klasy IV technikum ekonomicznego – świadectwo z wyróżnieniem
•    Natalia Lisak z klasy IV technikum ekonomicznego – świadectwo z wyróżnieniem
•    Radosław Zając z klasy IV technikum ekonomicznego-wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce
•    Kamil Kowalczyk z klasy IV technikum górnictwa odkrywkowego - wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce
•    Kamil Pawlik  z klasy IV technikum górnictwa odkrywkowego - wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce
•    Paweł Piskor z klasy IV technikum górnictwa odkrywkowego - wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce
•    Andrzej Stadnik z klasy IV technikum informatycznego -- bardzo dobre wyniki w nauce
•    Dominik Zym z klasy IV technikum informatycznego -- bardzo dobre wyniki w nauce
•    Tomasz Machowski z klasy IV technikum informatycznego -- bardzo dobre wyniki w nauce
•    Rafał Walczak z klasy IV technikum informatycznego -- bardzo dobre wyniki w nauce
•    Agnieszka Majchrowska z klasy IV technikum informatycznego – za aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły

Na uroczystości nie zabrakło także  podziękowań od absolwentów kierowanych w stronę dyrekcji , grona pedagogicznego oraz wychowawców: pani Agnieszki Oleszko, pana Jacka Sozańskiego oraz pana Roberta Kelnera.

Po części oficjalnej koledzy i koleżanki z klas III Technikum ekonomiczno-informatycznego oraz Technikum górnictwa odkrywkowego przedstawili  program artystyczny, przygotowany pod opieką wychowawców : p. Renaty Dziurli i p.Doroty Sozańskiej  oraz przekazali absolwentom drobne upominki, wraz z przesłaniem, że  „ Nie każdy rodzi się piękny i mądry, ale każdy może pięknie i mądrze żyć”.

W tym dniu, w godzinach popołudniowych odbyło się także uroczyste rozdanie świadectw dla słuchaczy ostatniego semestru Technikum Uzupełniającego w zawodach: technik handlowiec, technik mechanik oraz technik górnictwa odkrywkowego. Zgodnie z założeniami reformy były to ostatnie roczniki Technikum Uzupełniającego.