Przypominamy plan egzaminów zawodowych pisemnych i praktycznych wg starej i nowej podstawy programowej w Zespole Szkół w Strzegomiu w miesiącu czerwiec-lipiec 2015r.

Egzamin pisemny (stara forma)

15.06.2015, godz. 11.30

Egzamin praktyczny (stara forma)

16.06.2015, godz. 8.30, sala gimnastyczna - (TG)(2)

16.06.2015, godz. 8.30, aula - (TG,TM)(3)

16.06.2015, godz. 8.30, sala 10A - (TI)

 

17.06.2015, godz. 8.30, sala 10A - (TI)

17.06.2015, godz. 8.30, aula - (TH)

17.06.2015, godz. 14.45, sala 10A - (TE)

 

18.06.2015, godz. 8.30, sala 10A - (TE)

 

Egzamin pisemny (nowa forma)

22.06.2015, godz. 9.30

22.06.2015, godz. 11.30 (kwalifikacja E13)

Egzamin praktyczny (nowa forma)

23.06.2015, godz. 8.30, sala 10A - (3TE, A35)

23.06.2015, godz. 14.30, sala 10A - (3TE, A35)

23.06.2015, godz. 8.30, sala 3A - (2PAZ, A68)

23.06.2015, godz. 8.30, aula - (3TG, M10)

 

1.07.2015, godz. 7.30, sala 10A - (3TI, E13)

1.07.2015, godz. 15.30, sala 10A - (3TI, E13)