Zespół Szkół w Strzegomiu - budynek A
Jeszcze niedawno wszyscy pełnoletni obywatele naszego kraju mogli wziąć udział w wyborach prezydenckich. Za kilka miesięcy także w parlamentarnych. A uczniowie naszej szkoły wybierali swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie wszystkich klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w demokratycznych wyborach oddawali głosy na kandydatów do SU, ale także na nauczycieli, którzy zgodzili się kandydować na stanowisko opiekuna Samorządu.

Po podliczeniu wszystkich głosów, bezapelacyjnie zwyciężyła Izabela Lasak z klasy 2 Technikum Ekonomicznego, która zdobyła 84 głosy. Drugi był Igor Kubiak z klasy 2 Technikum Górniczego, który otrzymał  28 głosów. Do SU weszli także Klaudia Kula (26 głosów) i Dominik Lipiński (głosów 25)- oboje z klasy 1 Technikum Informatycznego. To właśnie oni będą reprezentować uczniów Zespołu Szkół w Strzegomiu, a uroczyste przekazanie władzy uczniowskiej nastąpi w połowie września 2015 roku.
Obowiązkami opiekuna Samorządu Uczniowskiego podzielą się pani Monika Kozłowska i pan Jacek Sozański, którzy zdobyli identyczna liczbę sześćdziesięciu jeden głosów. 54 głosy otrzymał pan Wojciech Buczak.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz szkoły i uczniów.