Zajęcia na Uniwersytet WrocławskiPoszukiwanie różnych możliwości kontaktu z językiem angielskim, zaskutkowało przyjęciem zaproszenia do uczestnictwa w  konwersatorium ” The art of translation”
w Institute of English Studies  na Uniwersytecie Wrocławskim. Na bardzo ciekawe zajęcia pojechali uczniowie z klas: I IE, I EG, III TI i nauczycielka języka angielskiego Pani Renata Mikołajewicz-Gołąb.

Dr Jacek Woźny i dr hab. Leszek Berezowski starali się uwrażliwić młodzież na niuanse związane z procesem tłumaczenia różnych tekstów. Podczas zajęć obaj wykładowcy analizowali błędy na stronach internetowych oraz omawiali użycie wulgaryzmów w filmach, emitowanych wczesna porą i tłumaczonych na język polski. Uczniowie zdobyli również informacje o podstawowych umiejętnościach tłumacza, elementach technik i strategii tłumaczenia, analizie błędnych tłumaczeń tytułów anglojęzycznych filmów, analizie tekstu źródłowego oraz aspektach prawnych pracy tłumacza.


Po konwersatoriach młodzież mile spędziła czas zwiedzając Rynek i Jarmark Świętojański.

 

Zajęcia bardzo podobały się naszym uczniom i z zadowoleniem przyjęliśmy zaproszenie na następne w nowym roku szkolnym.