foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom sekretariat@zsstrzegom.pl (74)6494870

Zespół Szkół w Strzegomiu

"Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia"

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do życia we współczesnym świecie, do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół proponuje przyszłym pierwszoklasistom – absolwentom szkół podstawowych naukę w następujących zawodach:

 

TECHNIKUM

TECHNIK INFORMATYK – to propozycja dla pasjonatów informatyki, komputerów, programowania i wszystkiego, co niesie ze sobą multimedialny i wirtualny świat. Zajęcia lekcyjne odbywają się w trzech nowych, bardzo dobrze wyposażonych pracowniach: systemów i sieci operacyjnych, aplikacji internetowych, baz danych i grafiki komputerowej, a także w pracowni programowania i urządzeń techniki komputerowej.

Już po pierwszej klasie w miejsce wielu przedmiotów ogólnokształcących pojawiają się przedmioty zawodowe rozwijające pasje, umiejętności i zainteresowania przyszłych informatyków. To na przykład zajęcia z programowania, systemów komputerowych czy grafiki komputerowej.

Ukończenie Technikum Informatycznego daje w przyszłości możliwość podjęcia atrakcyjnej i ciekawej pracy, a umiejętność składania i naprawiania sprzętu komputerowego, administrowania bazami danych czy projektowanie stron internetowych to niewątpliwie umiejętności bardzo przydatne i praktyczne.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  Technik Informatyk składa się z dwóch odrębnych kwalifikacji. Pierwsza to montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń i sieci peryferyjnych, a druga to programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych. Zdanie obydwu daje uczniowi tytuł Technika Informatyka.

TECHNIK HANDLOWIEC – branża handlowa cały czas potrzebuje pracowników ze średnim wykształceniem. I to osobom, które właśnie z handlem wiążą swoją przyszłość, proponujemy naukę w tym zawodzie. Jednak warto wiedzieć o tym, że ukończenie Technikum Handlowego nie ogranicza tylko do pracy na kasie w  sklepie. Nasi absolwenci pracują dziś w hurtowniach, instytucjach kontroli handlu, magazynach, są pracownikami średniego szczebla kierowniczego albo otwierają własną działalność handlową.

Podczas zajęć lekcyjnych i praktyk zawodowych młodzież uczy się sporządzania pism i dokumentacji finansowej, rozliczania działalności gospodarczej, posługiwania się komputerowymi programami handlowymi, a także uczy się języka obcego branżowego, co znacznie ułatwi przyszłe kontakty z kontrahentami.

TECHNIK EKONOMISTA – absolwenci tego kierunku mają bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, ponieważ jest to zawód niezwykle elastyczny. Ekonomista może pracować w księgowości, kadrach, sekretariacie czy w działach handlowych. Nasi absolwenci pracują również w bankach, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, wielu prowadzi własną działalność, bo to właśnie już na poziomie technikum uczą się sporządzania dokumentów księgowych, prowadzenia rachunkowości, obsługi urządzeń biurowych, programów finansowo- księgowych, rozliczeń podatkowych, czy prowadzenia korespondencji biurowych.

Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów w dwóch kwalifikacjach. Pierwsza to Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej a druga prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Zdanie obydwu daje tytuł Technika Ekonomisty.

TECHNIK GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO  – to propozycja dla osób, które wiążą swoją zawodową przyszłość z odkrywkowymi kopalniami kamienia, piaskowca, gliny  widzą siebie w roli sztygarów i pracowników średniego szczebla nadzoru górniczego. Nasi absolwenci znajdują również zatrudnienie w zakładach kamieniarskich, biurach projektów, jednostkach badawczych, przedsiębiorstwach geologicznych.

Tradycje górnicze mocno wpisują się w kalendarz życia szkoły, uczniowie każdego roku biorą udział w Święcie Granitu Strzegomskiego, wyjeżdżają na targi kamieniarskie do Poznania, uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych  i wycieczkach przedmiotowych do kopalni odkrywkowych w Polsce, a 4 grudnia wspólnie z pracodawcami świętują Barbórkę.

Uczniowie z klasy górniczej mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji, pierwsza to eksploatacja złóż metodą odkrywkową, a druga to organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową. I jak w każdym Technikum, tak i tu, zdanie obydwu daje tytuł Technika Górnictwa Odkrywkowego.

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910) informujemy, że w Technikum w Strzegomiu obowiązują dwa języki nauczania: język angielski i język niemiecki.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA WIELOZAWODOWA  - to oferta dla osób, które mają już sprecyzowane swoje plany zawodowe i wiedzą, w jakim zawodzie chcą pracować. To właśnie w klasie wielozawodowej uczą się przyszli sprzedawcy, cukiernicy, fryzjerzy, stolarze, elektrycy i w zasadzie przedstawiciele wszystkich zawodów.

Nauka trwa trzy lata i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne w szkole, jak i zajęcia praktyczne. W klasie pierwszej zajęcia szkolne są przez trzy dni, a w klasie drugiej i trzeciej przez dwa. W pozostałe dni uczniowie mają zajęcia praktyczne, które odbywają się u pracodawców, w zakładach, warsztatach, restauracjach, salonach fryzjerskich, piekarniach, sklepach. W szkole odbywają się tylko zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają podczas czterotygodniowych kursów zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. Niewątpliwie atutem nauki zawodu bezpośrednio u pracodawców jest to, że młodzież szkolona jest przez mistrzów w swoim fachu, czas praktyk wliczony jest do stażu pracy, a często za zajęcia praktyczne uczniowie, którzy są pracownikami młodocianymi,  otrzymują wynagrodzenie finansowe.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze i zdobyć dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910) informujemy, że językiem obcym, który jest językiem nauczania w Branżowej Szkole I stopnia w Strzegomiu jest język niemiecki.

W roku szkolnym 2021/2022 osobom dorosłym Zespół Szkół proponuje naukę w systemie zaocznym oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych kształconych w szkole oraz w Policealnej Szkole dla dorosłych w zawodzie technik administracji. Dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia proponujemy naukę w Szkole Branżowej II stopnia.

W roku 2015 Zespół Szkół otrzymał Nagrodę Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy.

Za zainteresowanie młodzieży biznesem i dobrą współpracę ze środowiskiem pracodawców Zespół Szkół został nagrodzony przyznanym szkole tytułem „Najaktywniejszej Szkoły 2016" prze Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.

Zespół Szkół w Strzegomiu jest członkiem KLASTRA KAMIENIARSKIEGO i KLASTRA INVEST IN EDU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU OFERUJE:

 • dobre i bezpieczne warunki do nauki,
 • wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
 • atrakcyjne zawody,
 • bezpłatne kursy,
 • zajęcia specjalistyczne w pracowniach przedmiotowych,
 • udział w praktykach zagranicznych w ramach Erasmus+: w krajach Unii Europejskiej
 • zdobywanie umiejętności praktycznej nauki zawodu w renomowanych firmach,
 • możliwość rozwijania zainteresowań,
 • konkursy i olimpiady przedmiotowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ POSIADA WIELOLETNIE TRADYCJE, wśród których wymienić należy organizację:

 • Dnia Przedsiębiorczości,
 • akcji pomocy dla Domu Dziecka „Salwador” z Wałbrzycha,
 • akcji „Młodzież czyta dzieciom”,
 • Dni Honorowego Krwiodawstwa,
 • programów edukacyjno-profilaktycznych, takich jak "Zdrowo - Walentynkowo"
 • rajdów turystycznych z okazji Światowego Dnia Turystyki,
 • święta branżowe w zawodach technicznych, np. „Barbórki” dla uczniów technikum górnictwa odkrywkowego, Dzień Handlowca dla uczniów technikum handlowego, Dzień Ekonomisty dla uczniów technikum ekonomicznego
 • prezentacji szkoły na Święcie Granitu Strzegomskiego,
 • wycieczki krajoznawcze i zawodoznawcze.

Uczniowie i rodzice oraz osoby dorosłe zainteresowane w/w ofertą edukacyjną mogą uzyskać informacje:
- w siedzibie szkoły lub pod nr telefonu 746494870.

.: ADRES I KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
województwo: dolnośląskie

Sekretariat - (74) 649 48 70
sekretariat@zsstrzegom.pl

Księgowość - (74) 649 48 80
ksiegowosc@zsstrzegom.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP)
/ZS_Strzegom
lub
/ZS_Strzegom/SkrytkaESP

NASZ
OFICJALNY KANAŁ

Google Maps:
50.958906,16.3430979

.: PROJEKTY

Szkoła uczestniczy w projektach

"Dlatego TU mieszkam"

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"
współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Modernizacja Kształcenia Zawodowego EFS

Staże i praktyki zagraniczne
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Realizacja Programu Ekologicznego pt.
„Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w Gminie Strzegom”
w Zespole Szkół w Strzegomiu


Copyright © 2021 Zespół Szkół w Strzegomiu Rights Reserved.