Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom sekretariat@zsstrzegom.pl (74)6494870

Zespół Szkół w Strzegomiu

"Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia"

Kryteria naboru do klas pierwszych
w Zespole Szkół w Strzegomiu
na rok szkolny 2024/2025

 

W postepowaniu rekrutacyjnym absolwent szkoły podstawowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych:

Maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty zgodnie z zasadą:

 wynik w procentach z:

  • języka polskiego mnoży się przez 0,35
  • matematyki mnoży się przez 0,35
  • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

Maksymalnie 72 punkty za

oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

  • 18 punktów - ocena celujący
  • 17 punktów - ocena bardzo dobry
  • 14 punktów - ocena dobry
  • 8 punktów - ocena dostateczny
  • 2 punkty - ocena dopuszczający

7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem organizowanym przez kuratora lub zgodnie z rozporządzeniem MEN o zasięgu co najmniej wojewódzkim, lub uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły („wysokie miejsce” określa kurator w zarządzeniu)

3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych. Gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych kandydatów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się punkty zgodnie z rozporządzeniami.

 Wybranymi przedmiotami w poszczególnych klasach w Zespole Szkół w Strzegomiu są:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Wszystkie zawody:

język polski, matematyka, język obcy, technika

 

TECHNIKUM

Technik Handlowiec i Technik Ekonomista

język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Technik Informatyk

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

Technik Górnictwa Odkrywkowego

język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Wszystkie zawody:

język polski, matematyka, język obcy, podstawy przedsiębiorczości

 

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki na rok szkolny 2024/2025 obsługiwana jest przez elektroniczny system vEdukacja Nabór do szkół ponadpodstawowych, dostępny pod adresem:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Kandydaci, którzy ubiegają się o miejsca w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki pracują w systemie samodzielnie, tzn. zakładają swoje konta, wypełniają je danymi osobowymi oraz danymi o osiągnięciach, generują wniosek o przyjęcie a następnie wniosek ten – podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – dostarczają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

W tym roku obowiązują następujące terminy rekrutacyjne:

Rekrutacja 2023 24

Dostarczenie oryginalnych dokumentów do szkoły, do której kandydat zostanie przyjęty wymagane jest na ostatnim etapie procesu rekrutacyjnego, tj. od 16.07.2024 r. do 22.07.2024 r., a ich brak jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku i nieprzyjęciem do szkoły.

Pozostałe warunki rekrutacji reguluje

Zarządzenie Nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 roku - terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Kamera: Strzegom, Rynek.

Pogoda: Strzegom.

STATYSTYKI od 17.V.2022

0307342
DzisiajDzisiaj201
WczorajWczoraj499
W tym tygodniuW tym tygodniu3241
W tym miesiącuW tym miesiącu8496
Wszystkich wizytWszystkich wizyt307342
Twoje IP: 3.236.142.143
Zalogowanych teraz: 0
Gości online: 5


SSID:
OSE_INTERNET

hasło:
OSE@int3rnet
Certyfikaty SSL i instrukcje:
ose.gov.pl/certyfikaty-ose

.: ADRES I KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
województwo: dolnośląskie

Sekretariat - (74) 649 48 70
sekretariat@zsstrzegom.pl

Księgowość - (74) 649 48 80
ksiegowosc@zsstrzegom.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP)
/ZS_Strzegom
lub
/ZS_Strzegom/SkrytkaESP

NASZ
OFICJALNY KANAŁ

Google Maps:
50.958906,16.3430979

.: PROJEKTY

Szkoła uczestniczy w projektach

"Dlatego TU mieszkam"

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"
współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Modernizacja Kształcenia Zawodowego EFS

Staże i praktyki zagraniczne
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Realizacja Programu Ekologicznego pt.
„Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w Gminie Strzegom”
w Zespole Szkół w Strzegomiu


Copyright © 2024 Zespół Szkół w Strzegomiu Rights Reserved.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.