foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom sekretariat@zsstrzegom.pl (74)6494870

Zespół Szkół w Strzegomiu

"Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia"

Znajdziecie tu informacje pomocne do nauki w zawodzie technik informatyk (strony, materiały, narzędzia, notatki, ciekawostki i inne rzeczy) - może Wam się przydadzą w bieżacej nauce i do egzaminów zawodowych:

Na początek portal społecznościowy:
https://www.facebook.com/groups/441636159346155/

Oczywiście Pasja informatyki:
http://pasja-informatyki.pl/
http://miroslawzelent.pl/

Ciekawe zasoby, które warto śledzić i mieć konto:
http://www.elektroda.pl

Egzamin E.12:
http://raciaz.edu.pl/bank_zadan/E12/egzamin_PKZ.htm
http://www.korepetycjenowysacz.edu.pl/kwalifikacja-e12-egzamin-praktyczny-zadania-czerwiec-2016/
http://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-e12/e-12-praktyka/
http://www.egzaminzawodowy.info/artykul-573-technik-informatyk-e12-zadanie-praktyczne-nr-1-czerwiec-2013.html
http://www.andrzej-nowak.cba.pl/zbior_zadan/kwalifikacja_E12/kwalifikacja-E12-system_Windows.pdf
http://zswolow.internetdsl.pl/e107_files/downloads//e12/e_12_2013_10_01.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=vlNmXYCktNc
https://www.youtube.com/watch?v=oJ3fN3F0h7s

Egzamin E.13 i E.12 - fajne przyklady:
https://www.youtube.com/channel/UCpg0v5bIPfqt3arHCbmOQ7g
http://egzamin-e13.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=c4hiVr7eG-M&list=PLEqEI9Cu2n_7oVnqRL6UX18FtmLgqfPW5

https://www.youtube.com/watch?v=j51dCNfcr1c

Z czego się sklada egzamin E.13:
https://www.youtube.com/watch?v=vDGSlUI9OOE

I jeszcze E.14:
https://www.youtube.com/channel/UCKiZ5izHznRg6LSmWHE0FtQ/videos

Wkrótce korepetycje z Linuxa... :) A na razie przypomnijcie sobie tworzenie użytkowników w Windows w trybie graficznym i tekstowym:
http://soisk.pl/tworzenie-kont-uzytkownikow-w-systemie-windows-7/
http://soisk.pl/zarzadzanie-uzytkownikami-za-pomoca-net-user/
http://soisk.info/index.php/Zarz%C4%85dzanie_u%C5%BCytkownikami_poprzez_NET_USER

Lekcje z Linuxa Ubuntu:
http://soisk.info/index.php/Linux
Kurs Ubuntu
https://www.youtube.com/watch?v=5L42R6l5B2A
Obsluga terminala Ubuntu:
https://www.youtube.com/watch?v=cfLxlFxNGuc
Linux dla początkoujących:
http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/Linux_dla_poczatkujacych__czesc_1_-_poczatki-2961.htmlI jeszcze jeden kurs Linuxika:
http://kik.pcz.pl/so-add/KSL/poziom2.html

Pamiętajcie o przystawkach w Windows:

http://www.lomilowka.pl/upload/file/systemyO/18_win8.pdf

Wejście i dodawanie przystawek: Start --> URUCHOM --> mmc

A tu spis przystawek w konsoli mmc z uwzględnieniem często używanych na egzaminie:

azman.msc ----> Menedżer autoryzacji
certmgr.msc ----> Certyfikaty
certsrv.msc ----> Urząd certyfikacji
certtmpl.msc ----> Szablony certyfikatów
ciadv.msc ----> Usługa indeksowania
comexp.msc ----> Usługi składowe
compmgmt.msc ----> Zarządzanie komputerem
dcpol.msc ----> Domyślne ustawienia zabezpieczeń kontrolera domeny
devmgmt.msc ----> Menadżer urządzeń
dfrg.msc ----> Defragmentator dysków
dfsgui.msc ----> Rozproszony system plików (DFS)
dhcpmgmt.msc ----> Menedżer DHCP
diskmgmt.msc ----> Zarządzanie dyskami
dnsmgmt.msc ----> Menedżer DNS
domain.msc ----> Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory
dompol.msc ----> Domyślne ustawienia zabezpieczeń domeny
dsa.msc ----> Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
dssite.msc ----> Lokacje i usługi Active Directory
eventvwr.msc ----> Podgląd zdarzeń
fsmgmt.msc ----> Foldery udostępnione
filesvr.msc ----> Zarządzanie serwerem plików
gpedit.msc ----> Zasady grupy
gpmc.msc ----> Zarządzenie zasadami grupy
ias.msc ----> Usługa uwierzytelniania internetowego
iis.msc ----> Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)
iis6.msc ----> Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0
lusrmgr.msc ----> Użytkownicy i grupy lokalne
napclcfg.msc ----> Konfiguracja klienta ochrony dostępu do sieci
ntmsmgr.msc ----> Magazyn wymienny
ntmsoprq.msc ----> Żądania operatora magazynu wymiennego
perfmon.msc ----> Wydajność (Monitor niezawodności i wydajności)
printmanagement.msc ----> Zarządzanie drukowaniem
rrasmgmt.msc ----> Routing i dostęp zdalny
rsop.msc ----> Wynikowy zestaw zasad
secpol.msc ----> Ustawienia zabezpieczeń lokalnych
services.msc ----> Usługi
SQLServerManager.msc ----> SQL Server Configuration Manager
taskschd.msc ----> Harmonogram zadań
tapimgmt.msc ----> Telefonia
tpm.msc ----> Zarządzanie modułem TPM na komputerze lokalnym
tscc.msc ----> Konfiguracja usług terminalowych\Połączenia
tsmmc.msc ----> Pulpity zdalne
wf.msc ----> Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi
wmimgmt.msc ----> Sterowanie usługą WMI (Windows Management Infrastructure)

 A teraz znów trochę Linuxa na egzaminie:

sudo -sH - zalogowanie na roota
su Marcin - zmiana użytkownika na Marcin

Baza użytkowników w linuxie to plik haseł /etc/passwd - tu są informacje o wszystkich kontach w systemie. Każdy wiersz to 1 konto z 7 polami oddzielonymi dwukropkami: 1) nazwa użytkownika ; 2) znacznik zakodowanego hasła ; 3) numeryczny id użytkownika ; 4) numeryczny id grupy ;  5) imię i nazwisko i opis ; 6) katalog domowy ; UWAGA! Informacja x oznacza że hasło przechowywane jest w innym miejscu.

Zakodowane hasła są przechowywane w innym pliku: /etc/shadow.

np. sudo cat /etc/passwd lub sudo gedit /etc/passwd

useradd - dodawanie nowego użytkownika np. useradd -d /home/Marcin -m Marcin
passwd - zmiana hasła użytkownika np. sudo passwd Marcin
adduser - dodawanie użytkownika w trybie interaktywnym
usermod - zmiana ustawien użytkownika (L - blokowanie, U - odblokowanie hasła/konta użytkownika) np. usermod -G 1000 Marcin
userdel - kasowanie konta, np. userdel -r Marcin
su - zmiana konta, np. su Stefan
whoami - kim jestem w systemie

Tyle o zarządzaniu kontami. Manual lub help Wam więcej pomoże :) Pozarządzajmy trochę grupami:

Plik opisujący grupy /etc/group np. sudo cat /etc/group

groupadd - dodawanie grupy użytkowników
addgroup - dodawanie grupy w trybie interaktywnym np. sudo addgroup informatycy
groupmod -
zmiana ustawień grupy, np. sudo usermod -G informatycy Stefan
groupdel - kasowanie grupy
chgrp - zmiana grupy do którek należy zasób, np. sudo chgrp informatycy pliczek.txt

Dyski w linuxie.

 Dla IDE:

hda - 1 dysk w kanale podstawowym (primary master)
hdb - 2 dysk w kanale podstawowym (secondary master)
hdc - 1 dysk w kanale pomocniczym (primary slave)
hdd - 2 dysk w kanale pomocniczym (secondary slave)

SCSI i SATA to: sda - 1wszy dysk, sdb - 2gi dysk...

Na dysku max. 4 partycje podstawowe: dla hda to np. hda1, hda2, hda3, hda4. Na partycji rozszerzonej możemy utworzyć dyski logiczne (numeracja od 5). Np. jeśli mamy 1 partycję podstawową hda1 i rozszerzoną to wtedy partycje na dysku to: hda1, hda5, hda6 itd.

Oznaczenia niektórych partycji w Linuxie:

/ - partycja główna
swap - partycja wymiany (przestrzeń wymiany)
home - katalogi użytkowników
var - zmienne, zdarzenia w systemie
tmp - pliki tymczasowe
usr - oprogramowanie użytkowe

Niektóre najważniejsze polecenia Linuxa:

ps
- lista procesów uruchomionych w systemie których jesteś właścicielem
ps -aux
- lista wszystkich procesów w systemie
kill - zabicie procesu np. sudo kill -19 3456
write
- wysyłanie komunikatu np. write Marcin
wall
- wysyłanie komunikatu do wszystkich

df
- wyświetlenie informacji o wszystkich systemach plików w systemie Linux

Montowanie nośników fdd, hdd, usb, dvd:

sudo mount -t vfat /dev/fd0
sudo umount /dev/fd0

Pomoc systemowa:

man np. man ls
info ls
ls - help

Archiwizacja danych:

tar opcje archiwum-tar plik/pliki
sudo tar -cfv archiwum.tar Moje_dokumenty - archiwizowanie
Opcje polecenia tar: c - tworzenie archiwum, v - pokazanie nazw podczas pakowania, f - użycie pliku jako archiwum, x - rozpakowanie zbiorów z archiwum.
sudo tar -xfv archiwum.tar - dearchiwizacja

Identyfikacja dysków twardych, kart graficznych, sieciowych i innego sprzętu pod Linuxem:
http://osworld.pl/identyfikacja-zasobow-sprzetowych-pod-linuksem/

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS (po polsku 105 stron - plik w podstaci .pdf):
http://ubuntu.pl/dokumenty/Przewodnik_Ubuntu_14.04_LTS_Trusty_Tahr.pdf

Wersja Ubuntu 14.04 LTS 32 i 64-bitowe ( pliki .iso)
http://releases.ubuntu.com/14.04/

Ubuntu GNOME 14.04.5 LTS (Trusty Tahr)
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-gnome/releases/14.04/release/

Zrzuty ekranu w Linuxie:
http://pl.tlok.eu/index.php/printscreen-zrzut-ekranu-w-ubuntu.html

Instalacja Unity Tweak Tool - fajne narzędzie do konfiguracji Unity jeśli nie masz zainstalowane:
sudo add-apt-repository ppa:freyja-dev/unity-tweak-tool-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install unity-tweak-tool

LibreOffice - pakiet biurowy (dla Windows i Linuxa) - warto powtórzyć czy umiesz robić kosztorys (podobnie jak w OpenOffice):
https://pl.libreoffice.org/pobieranie/
http://www.cs.put.poznan.pl/ksiek/pi/calc.html

Kompresja (pakowanie danych) - gzip
http://soisk.info/index.php/Linux_Ubuntu_-_archiwizowanie_i_kompresowanie

Testowanie podzespolów komputera pod Windows:
http://soisk.info/index.php/Testowanie,_diagnostyka_i_identyfikacja_podzespo%C5%82%C3%B3w_komputera,_diagnostyka_i_identyfikacja_podzespo%C5%82%C3%B3w_komputera
http://soisk.info/index.php/Testowanie_dysku_twardego
http://soisk.info/index.php/Testowanie_karty_graficznej

Tworzenie bootowalnego pendrajwa:
https://rufus.akeo.ie/?locale=pl_PL
A potem jego używanie w systemie:
https://www.youtube.com/watch?v=Y4irwuRwROM

.: ADRES I KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
województwo: dolnośląskie

Sekretariat - (74) 649 48 70
sekretariat@zsstrzegom.pl

Księgowość - (74) 649 48 80
ksiegowosc@zsstrzegom.pl

NASZ
OFICJALNY KANAŁ

Google Maps:
50.958906,16.3430979

.: POROZMAWIAJ

Porozmawiaj online

.: PROJEKTY

Szkoła uczestniczy w projektach

"Dlatego TU mieszkam"

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"
współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Modernizacja Kształcenia Zawodowego EFS

Staże i praktyki zagraniczne
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Realizacja Programu Ekologicznego pt.
„Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w Gminie Strzegom”
w Zespole Szkół w Strzegomiu

Copyright © 2019 Zespół Szkół w Strzegomiu Rights Reserved.