foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom sekretariat@zsstrzegom.pl (74)6494870

Zespół Szkół w Strzegomiu

"Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia"

W okresie od stycznia do kwietnia 2015 roku klasy TGO brały udział w różnych wydarzeniach, wycieczkach i spotkaniach z zakresu górnictwa odkrywkowego. Celem tych przedsięwzięć było podnoszenie kompetencji oraz zdobywanie cennych doświadczeń związanych z nauką zawodu.

Najpierw odbyła się wycieczka przedmiotowa do Muzeum Mineralogicznego i Geologicznego we Wrocławiu. Młodzież wzięła udział w dwóch lekcjach muzealnych z zakresu „Mineralogii” i „Petrografii”, gdzie mogła zapoznać się, jak i utrwalić informacje nt. minerałów i skał występujących w skorupie ziemskiej. Omówiona została geneza powstania minerałów i skał. Za przykład posłużyły minerały i skały występujące w całej Polsce, aczkolwiek prowadzący zajęcia zwrócili szczególną uwagę na teren Dolnego Śląska, co było cennym  doświadczeniem – bo przecież przyszli górnicy powinni najlepiej znać swój region. Wycieczkę zorganizowała pani Renata Dziurla.

Kolejnym doświadczeniem, tym razem tylko dla klasy 3TGO, była praktyka zawodowa w Niemczech (przyp.: w ramach programu „Erasmus+”, dzięki zakwalifikowaniu wniosku pn. „Wiedza ponad podziałami”, w latach szkolnych 2014-2016 uczniowie Technikum Górnictwa Odkrywkowego będą zdobywać doświadczenia w ramach zagranicznych praktyk zawodowych - pisano o tym w osobnym artykule).  Ponadto, przygotowano promocję szkoły w ramach „Dni Otwartych” dla gimnazjalistów z zakresu tego kierunku.

Następnie pan Jacek Sozański zorganizował dwa wyjścia do kopalni „Grabina Śląska”. Młodzież z klasy 2 TGO miała okazję poznać ogólną specyfikę działania kopalni, zaś klasa 3 TGO zapoznała się z technologią blocznego wydobycia granitu, m.in. z zastosowaniem techniki strzelniczej. Wyjścia te przybliżyły uczniom technologię eksploatacji złóż stosowane w kopalniach naszej gminy. Za kompetentne i merytoryczne oprowadzenie uczniów po kopalni serdeczne podziękowania należą się panu Stanisławowi Paluchowi, który już od trzech lat służy nam swoją wiedzą i doświadczeniem.

Kolejnym doświadczeniem - już po raz trzeci w Zespole Szkół - było spotkanie uczniów z przedstawicielami firmy Atlas Copco, w tym roku pn. "We deliver innovation". Firma ta jest czołowym na świecie producentem urządzeń i maszyn górniczych. Zaproszeni goście w osobach: pan Andrzej Mielko (Dyrektor Operacyjny Techniki Górniczej), pani Justyna Szewczyk (Koordynator ds. komunikacji), pan Roman Ślęzak (Specjalista Serwisu ds. Maszyn Powierzchniowych), pan Janusz Martyszewski (Dystrybutor Atlas Copco, właściciel firmy „Martkam”), pan Arkadiusz Kubarycz (Specjalista Serwisu ds. Maszyn Podziemnych), przygotowali dla uczniów klas górniczych ciekawe i potrzebne prezentacje. Dotyczyły one maszyn wykorzystywanych w górnictwie odkrywkowym, głównie wiertnic z górnym i dolnym młotkiem oraz pił do kopalni blocznych.
 
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem przekazanych treści. Zorganizowano quiz tematyczny, gdzie za prawidłowe odpowiedzi młodzież otrzymywała upominki. Jeszcze raz w tym miejscu składamy podziękowania za to istotne edukacyjne spotkanie dla naszych uczniów. Za organizację spotkania była odpowiedzialna pani Renata Dziurla.

Na zakończenie należy podkreślić, że w tak krótkim okresie czasu dla klas Technikum Górnictwa Odkrywkowego wiele się wydarzyło. Jednak to nie koniec doświadczeń młodzieży z tych klas. Choć rok szkolny powoli dobiega końca, to przed uczniami TGO jeszcze parę ważnych wydarzeń, m.in. podsumowanie cyklu wyjść do „Laboratorium Badań Kamienia i Kruszyw”, tegoroczna wizyta w kopalni „Stanisław”, czy też udział w „Święcie Granitu Strzegomskiego 2015”. Ale o tym już w kolejnych artykułach.


.: ADRES I KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
województwo: dolnośląskie

Sekretariat - (74) 649 48 70
sekretariat@zsstrzegom.pl

Księgowość - (74) 649 48 80
ksiegowosc@zsstrzegom.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP)
/ZS_Strzegom
lub
/ZS_Strzegom/SkrytkaESP

NASZ
OFICJALNY KANAŁ

Google Maps:
50.958906,16.3430979

.: PROJEKTY

Szkoła uczestniczy w projektach

"Dlatego TU mieszkam"

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"
współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Modernizacja Kształcenia Zawodowego EFS

Staże i praktyki zagraniczne
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Realizacja Programu Ekologicznego pt.
„Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w Gminie Strzegom”
w Zespole Szkół w Strzegomiu

Copyright © 2020 Zespół Szkół w Strzegomiu Rights Reserved.