foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom sekretariat@zsstrzegom.pl (74)6494870

Zespół Szkół w Strzegomiu

"Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia"

REKRUTACJA 2022/2023 

 

 

Office 365 Education dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Office 365 Education dla uczniów lub studentów: zakupiono 300 licencji
Project Online dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Exchange Online Protection dla uczniów lub studentów: zakupiono 200 licencji
Project Online dla uczniów lub studentów: zakupiono 100 licencji
Azure Rights Management dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Azure Rights Management dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Exchange Online Protection dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Azure Rights Management dla uczniów lub studentów: zakupiono 300 licencji

 

Usługa obejmuje w trybie kafelkowym: Poczta (50GB), Kalendarz, Kontakty, Aktualności, OneDrive (1TB), Witryny, Zadania, Delve, Video, Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote Online, Sway.

Po 1 zalogowaniu zmień hasło na nowe (złożone z min. 8 znaków: duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne) oraz ustaw Pocztę (strefa czasowa +1 Warszawa). I ciesz usługami w chmurze w szkole i w domu.

 

Wszystkie nowo nabyte licencje są dostępne do użycia i mogą być przypisane po zalogowaniu się do portalu Microsoft Online pod adresem https://portal.office.com/admin/default.aspx lub ze strony szkoły http://zs.strzegom.pl a tam z Portal 365 https://login.microsoftonline.com/

 

Image

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

PROCEDURY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

INFORMACJE DODATKOWE:
Pliki wymagają programu do przeglądania dokumentów w formacie .pdf (np. Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader)

Starający się o przyjęcie do szkoły !!!

Zanim przyjdziesz do szkoły przygotuj następujące dokumenty:

Technikum

 • 2 zdjęcia
 • Karta zdrowia (odebrana od pielęgniarki z poprzedniej szkoły)
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dotyczy klas wielozawodowych i klas technikum)
 • Podanie  

Branżowa Szkoła I stopnia

 • 2 zdjęcia
 • Karta zdrowia (odebrana od pielęgniarki z poprzedniej szkoły)
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu( dotyczy klas wielozawodowych i klas technikum)
 • Oświadczenie o przyjęciu ucznia na praktykę / pobierz
 • Podanie

Masz problem z pisaniem podań?

Przygotowaliśmy dla Ciebie do wydruku gotowe formularze:

Podanie o przyjęcie do szkoły / pobierz

Podanie o przeniesienie do innej klasy / pobierz

Podanie dla osób nie promowanych (nie zdały) / pobierz

Podanie o zwolnienie z lekcji W-F / pobierz

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej / pobierz

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa / pobierz

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE / SZKOŁA POLICEALNA

 

Podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny:

pobierz-doc lub pobierz-pdf

Kryteria naboru do klas pierwszych
w Zespole Szkół w Strzegomiu
na rok szkolny 2022/2023

 

W postepowaniu rekrutacyjnym absolwent szkoły podstawowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych:

Maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty zgodnie z zasadą:

 wynik w procentach z:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35
 • matematyki mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

Maksymalnie 72 punkty za

oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

 • 18 punktów - ocena celujący
 • 17 punktów - ocena bardzo dobry
 • 14 punktów - ocena dobry
 • 8 punktów - ocena dostateczny
 • 2 punkty - ocena dopuszczający

7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem organizowanym przez kuratora lub zgodnie z rozporządzeniem MEN o zasięgu co najmniej wojewódzkim, lub uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły („wysokie miejsce” określa kurator w zarządzeniu)

3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych. Gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych kandydatów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się punkty zgodnie z rozporządzeniami.

 Wybranymi przedmiotami w poszczególnych klasach w Zespole Szkół w Strzegomiu są:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Wszystkie zawody:

język polski, matematyka, język obcy, technika

 

TECHNIKUM

Technik Handlowiec i Technik Ekonomista

język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Technik Informatyk

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

Technik Górnictwa Odkrywkowego

język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Wszystkie zawody:

język polski, matematyka, język obcy, podstawy przedsiębiorczości

 

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki na rok szkolny 2022/2023 obsługiwana jest przez elektroniczny system vEdukacja Nabór do szkół ponadpodstawowych, dostępny pod adresem:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Kandydaci, którzy ubiegają się o miejsca w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki pracują w systemie samodzielnie, tzn. zakładają swoje konta, wypełniają je danymi osobowymi oraz danymi o osiągnięciach, generują wniosek o przyjęcie a następnie wniosek ten – podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – dostarczają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

W tym roku obowiązują następujące terminy rekrutacyjne:

Rekrutacja 2022 2023a

Zasady szczególne:

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych mogą być również składane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że:

- wniosek podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów),

- kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

mogą być również dostarczone do szkoły pierwszego wyboru w postaci załącznika do maila wysłanego przez kandydata lub rodzica (opiekuna prawnego).

Do Zespołu Szkól w Strzegomiu dokumenty można przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dostarczenie oryginalnych dokumentów do szkoły, do której kandydat zostanie przyjęty wymagane jest na ostatnim etapie procesu rekrutacyjnego, tj. od 22.07.2022 r. do 29.07.2022 r., a ich brak jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku i nieprzyjęciem do szkoły.

Pozostałe warunki rekrutacji reguluje

Zarządzenie Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku - terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Dyrektor Szkoły
mgr Robert Wójtowicz

Adres:
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (74) 649-48-70
Faks: (74) 649-48-71
  http://zs.strzegom.pl

 

Informacje: Sekretariat czynny: pn-pt 8.00-15.30.


(74) 649-48-70 - Sekretariat

(74) 649-48-71 - Fax

(74) 649-48-74 - Pokój nauczycielski (bud A)

(74) 649-48-75 - Kierownik Szkolenia Praktycznego

(74) 649-48-76 - Archiwum

(74) 649-48-77 - Pedagog

(74) 649-48-78 - Pokój nauczycielski (bud B)

(74) 649-48-79 - V-ce dyrektor

(74) 649-48-80 - Księgowość

STATYSTYKI od 17.V.2022

0000840
DzisiajDzisiaj110
WczorajWczoraj107
W tym tygodniuW tym tygodniu110
W tym miesiącuW tym miesiącu837
Wszystkich wizytWszystkich wizyt840
Twoje IP: 34.231.247.88
Zalogowanych teraz: 0
Gości online: 5

.: ADRES I KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
województwo: dolnośląskie

Sekretariat - (74) 649 48 70
sekretariat@zsstrzegom.pl

Księgowość - (74) 649 48 80
ksiegowosc@zsstrzegom.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP)
/ZS_Strzegom
lub
/ZS_Strzegom/SkrytkaESP

NASZ
OFICJALNY KANAŁ

Google Maps:
50.958906,16.3430979

.: PROJEKTY

Szkoła uczestniczy w projektach

"Dlatego TU mieszkam"

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"
współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Modernizacja Kształcenia Zawodowego EFS

Staże i praktyki zagraniczne
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Realizacja Programu Ekologicznego pt.
„Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w Gminie Strzegom”
w Zespole Szkół w Strzegomiu


Copyright © 2022 Zespół Szkół w Strzegomiu Rights Reserved.